Sunday, August 28, 2016

ทำทุกวัน ...... ให้เป็นวันของ พูห์

อยู่กับพูห์ครั้งใด ..... ก็สุขใจทุกครั้ง

 ทุกๆ วันของฉัน .... เป็นวันที่มีพูห์เสมอ

อิ่ม ..... ก็ พูห์

หิว .....ก็ พูห์

รัก ..... ก็ พูห์

อกหัก ....... ก็ พูห์

หนาว ...... ก็ พูห์

ร้อน ..... ก็ พูห์

แค่มี พูห์ .... เป็นเพื่อน .... ก็ไม่ต้องการอะไรแล้ว

อยู่ในโลกแห่งความฝัน ...... ฉันขอฝันถึง พูห์ น๊า......

ในแต่ละวัน .... ฉันมีเรื่องให้คิดมากมาย

แต่ไม่มีวันไหนเลย .... ที่ฉันจะไม่คิดถึง......พูห์

คิดถึงเจ้าที่สุดนะ .... พูห์

เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/504051383271683337/

No comments:

Post a Comment