Tuesday, June 20, 2017

ของขวัญแสนพิเศษ.....ของพูห์
จ๊ะเอ๋ ......

เอ!  ใครหนอช่างเอาของขวัญมาวางไว้

นั่นมัน......น้ำผึ้ง นี่นา!

โห.....จะรู้ใจพูห์ไปไหมเนี่ย

นั่นน่ะ.... ของขวัญที่แสนพิเศษของพูห์เค้าล่ะ

ถูกใจกันไปเลยน๊า.......

รักพูห์จัง !!  

No comments:

Post a Comment